TUNNID / LESSONS

JOONISTAMISE / MAALIMISE ERATUND TÄISKASVANUTELE

Joonistamise või maalimise eratunnis lähtume Sinu isiklikest soovidest ja vajadustest. Olulisel kohal selles tunnis on hinnanguvaba protsess. Püüame läbi loova praktika leida endas vabaduse ja julguse katsetada ning õppida midagi uut.

Tunni kestvus: 1h 30 min.

Hind: 60€

Juhendaja: Nele Sooväli

KUNSTITUND NOORTELE

Kunstitund noortele toimub läbi aasta esmaspäeviti ja reedeti. See tund on mõeldud noortele vanuses 10-15 a. Siin õpime tundma joonistamise ja maalimise põhitõdesid, meisterdame ja teeme kollaaže. Õpime tundma värve, arendame loovat mõtlemist, vabadust ja julgust oma loomingus. Tund on väga vaba, kus õpilane saab realiseerida oma ideid ja vabalt valitud projekte.

Hinna sees on paber (kuni A3), pliiatsid, lihtsamad maalivahendid (nt. pintslid ja värvid) ja meisterdamise vahendid. Soovitatav on igale õpilasele soetada vähemalt üks tema isiklik talle meeldiv akrüülmaali pintsel. Kui õpilane peaks soovima maalida lõuendile, siis selle hind lisandub tunnihinnale (see kujuneb vastavalt õpilase soovile, kui suur saab olema tema maal).

Tunni kestvus: 1,5h

Tunnis saab käia nii üks kui kaks korda nädalas. Saadaval nii ühe korra, 5x kui 10x kaardid.

Õpetaja: Nele Sooväli

MAALIMINE (täiskasvanutele)

Maalimine täiskasvanutele toimub läbi aasta neljapäeva õhtuti kell 19.00. See on tund, kus õpime maalimise põhitõdesid, kasutades peamiselt akrüülvärve, kuid proovime ka vesivärvi tehnikat. Kuna tunnis viibib väha õpilasi, siis tegeletakse igaühega erladi vastavalt tasemele. Maalimisele lisaks harjutame vahepeal ka joonistamist . Kõik tasemed on oodatud, ka puuduliku tasemega õpilased:)
Hinna sees on paber (kuni A3), pliiats ja lihtsamad maalivahendid (nt. pintslid ja värvid katsetamiseks). Lõuendi hind lisandub tunnihinnale kui alustame uut projekti (see kujuneb vastavalt õpilase soovile, kui suur saab olema tema maal).

Tunni kestvus: 1,5h

Saadaval nii ühe korra, 5x kui 10x kaardid.

Juhendaja: Nele Sooväli

KUNSTIRÄNNAK

Kunstirännak on neljast kohtumisest koosnev kunsti eratundide pakett, neile kes soovivad oma ellu rohkem loovust, vabadust ning tutvuda sügavamalt iseenda ja oma loomingulise potentsiaaliga. Esimeses tunnis tutvume ja kaardistame Sinu isiklikud soovid ja vajadused loovprotsessis. Seejärel liigume loovprotsessi sisse, kus peamine rõhk on hinnanguvabadusel, lõdvestumisel ja tegemisrõõmul. Neljanda tunni lõpus vestleme ja võtame kokku protsessis ilmnenud kitsaskohad, avastused ja edasised suunad.

Kunstirännaku paketis on võimalus joonistada, maalida, tutvuda värvide ja kollaažitehnikaga, meisterdada jne.

Tunnid toimvad neljal korral 2 tundi korraga (kokku 8 tundi)

Kunstirännaku hind: 420 €

Kunstirännakut juhendab: Nele Sooväli

ANATOOMIAKOOL (Online kursus Zoomis)

Anatoomiakool joonistustunnis õpime inimese keha kujutamise aluseid. Tegeleme keha proportsioonide tundma õppimisega, uurime lähemalt inimese keha poose, käe, jala ja portree joonistamise põhimõtteid.

Tunni kestvus: 1h 15 min.

Juhendaja: Nele Sooväli