TUNNID / LESSONS

JOONISTAMISE / MAALIMISE ERATUND TÄISKASVANUTELE

Joonistamise või maalimise eratunnis lähtume Sinu isiklikest soovidest ja vajadustest. Olulisel kohal selles tunnis on hinnanguvaba protsess. Püüame läbi loova praktika leida endas vabaduse ja julguse katsetada ning õppida midagi uut.

Tunni kestvus: 1h 30 min.

Hind: 60€

Juhendaja: Nele Sooväli

KUNSTITUND NOORTELE

Kunstitund noortele toimub läbi aasta esmaspäeviti ja reedeti. See tund on mõeldud noortele vanuses 10-15 a. Siin õpime tundma joonistamise ja maalimise põhitõdesid, meisterdame ja teeme kollaaže. Õpime tundma värve, arendame loovat mõtlemist, vabadust ja julgust oma loomingus. Tund on väga vaba, kus õpilane saab realiseerida oma ideid ja vabalt valitud projekte.

Hinna sees on paber (kuni A3), pliiatsid, lihtsamad maalivahendid (nt. pintslid ja värvid) ja meisterdamise vahendid. Soovitatav on igale õpilasele soetada vähemalt üks tema isiklik talle meeldiv akrüülmaali pintsel. Kui õpilane peaks soovima maalida lõuendile, siis selle hind lisandub tunnihinnale (see kujuneb vastavalt õpilase soovile, kui suur saab olema tema maal).

Tunni kestvus: 1,5h

Tunnis saab käia nii üks kui kaks korda nädalas. Saadaval nii ühe korra, 5x kui 10x kaardid.

Õpetaja: Nele Sooväli

MAALIMINE (täiskasvanutele)

Maalimine täiskasvanutele toimub läbi aasta neljapäeva õhtuti kell 19.00. See on tund, kus õpime maalimise põhitõdesid, kasutades peamiselt akrüülvärve, kuid proovime ka vesivärvi tehnikat. Kuna tunnis viibib väha õpilasi, siis tegeletakse igaühega erladi vastavalt tasemele. Maalimisele lisaks harjutame vahepeal ka joonistamist . Kõik tasemed on oodatud, ka puuduliku tasemega õpilased:)
Hinna sees on paber (kuni A3), pliiats ja lihtsamad maalivahendid (nt. pintslid ja värvid katsetamiseks). Lõuendi hind lisandub tunnihinnale kui alustame uut projekti (see kujuneb vastavalt õpilase soovile, kui suur saab olema tema maal).

Tunni kestvus: 1,5h

Saadaval nii ühe korra, 5x kui 10x kaardid.

Juhendaja: Nele Sooväli

KURSUS: ISIKLIK ABSTRAKTNE MAAL

Isiklik Abstraktne Maal on neli nädalat kestev (11.10-01.11.23) maalikursus, mille käigus loome ühest olulisest minevikuhetkest abstraktse maali.

Kasutame algmaterjalina isiklikku fotot, mida hakkame taandama ja lihtsustama kuni jõuame puhaste värvide ja kujunditeni.Lahendame teekonnal loovaid ülesandeid, kasutame kompositsiooni loomiseks erinevaid tehnikaid ning segame ja sobitame värve.

Kursuse tulemusena valmib osalejal südamelähedase mälestuse jäädvustus lõuendil abstraktse maalina, mille lähtepunkti teab vaid tema ise.

Juhendaja: Pille Kose

Üks tund kestab: 2h

Kursuse hind: 150€ (kõik materjalid on hinnas)

KURSUS: AEG ISEENDALE

AEG ISEENDALE on neljast kohtumisest (03.10-31.10.23) koosnev kursus täiskasvanutele, kus õpime lähemalt tundma iseend ja enda loomingulist poolt, kasutades mitmesuguseid kunstiteraapia harjutusi ja võtteid.

Kursus fokuseerib sinule kui isikule ning toetab sinu loova eneseväljendamise oskust ja eneseanalüüsi. Läbi keskendumise, praktiliste kunstiülesannete ja loovprotsessi saame kõneleda sellest, mida muidu ei oska märgata. Juhendaja pakub sel teekonnal tuge aitab üle takistustest küsides toetavaid avatud küsimusi, millele saad ise privaatselt vastused leida.

Osalema on oodatud kõik, olenemata taustast või varasemast kogemusest kunstivaldkonnas. Tunnis oleme loomeprotsessis hinnanguvabad ja eneseanalüüsis iseenda suhtes heatahtlikud.

Esimeses tunnis teeme iseenda loova poolega lähemalt tutvust ning õpime tundma kunsti kui teraapilise protsessi põhitõdesid. Seejärel sukeldume läbi erinevate kunstiteraapia harjutuste rohkem iseendasse – protsess toimub läbi praktiliste kunstiharjutuste ja oma töö analüüsimise. Viimases tunnis võtame kogu protsessi kunstiharjutusega kokku, peegeldame, jagame muljeid ning häälestame end edasiseks.

Juhendaja: Adele Tölpt

Üks tund kestab: 1,5h

Kursuse hind: 150€ (kõik materjalid on hinnas)

 

KUNSTIRÄNNAK

Kunstirännak on neljast kohtumisest koosnev kunsti eratundide pakett, neile kes soovivad oma ellu rohkem loovust, vabadust ning tutvuda sügavamalt iseenda ja oma loomingulise potentsiaaliga. Esimeses tunnis tutvume ja kaardistame Sinu isiklikud soovid ja vajadused loovprotsessis. Seejärel liigume loovprotsessi sisse, kus peamine rõhk on hinnanguvabadusel, lõdvestumisel ja tegemisrõõmul. Neljanda tunni lõpus vestleme ja võtame kokku protsessis ilmnenud kitsaskohad, avastused ja edasised suunad.

Kunstirännaku paketis on võimalus joonistada, maalida, tutvuda värvide ja kollaažitehnikaga, meisterdada jne.

Tunnid toimvad neljal korral 2 tundi korraga (kokku 8 tundi)

Kunstirännaku hind: 420 €

Kunstirännakut juhendab: Nele Sooväli

ANATOOMIAKOOL (Online kursus Zoomis)

Anatoomiakool joonistustunnis õpime inimese keha kujutamise aluseid. Tegeleme keha proportsioonide tundma õppimisega, uurime lähemalt inimese keha poose, käe, jala ja portree joonistamise põhimõtteid.

Tunni kestvus: 1h 15 min.

Juhendaja: Nele Sooväli