Pollock Stuudio on väike ja hubane koht Tallinna südalinnas, kus loominguline vabadus on kõrgelt hinnatud. Usun väga, et inimene peab võtma endale aega, et tasakaalustada enda elu loomingulise töö ja võimalusega end väljendada. Seda selleks, et tunda end seotuna teistega ja edukana kõikides oma tegevustes. Pollock Stuudios kasutame erinevaid tehnikaid, et saavutada vabaduse tunne oma loomingus. Peamine fookus on kunstitundidel, mis on mõeldud algajatele ja inimestele, kes ei ole kunstiga võib olla kunagi kokku puutunudki või on aga vähesel määral. Kavas on: joonistamise ja maalimise tunnid nii täiskasvanutele kui noortele. Samuti, toimuvad privaatsed eneseväljenduse workshopid, saavutamaks parem kontakt iseendaga. Nimi Pollock Stuudio on inspireeritud Ameerika maalikunstniku Jackson Pollockist, kelle tööstiil resoneerub Pollock Stuudio vaba ja loomingulise tööprotsessiga.

Tunde viib läbi kunstnik ja õpetaja Nele Sooväli. Nele on õppinud stsenograafiat Eesti Kunstiakadeemias ning psühholoogiat ja kunstiõpetaja eriala Tallinna Ülikoolis ja Salamanca Ülikoolis. Ta on olnud eneseväljenduse ja inimeseõpetuse õpetaja Haabneeme Koolis.​

Ühine meie tundidega igal ajal, kirjutades esmalt kiri FB Pollock Stuudio Messengeri või e-mailile: pollockstuudio@gmail.com. Uued pop-up workshopid toimuvad sageli. Hoia end uudistega kursis!​

Näeme tunnis!​

/​

Pollock Stuudio is a small and cosy place in the center of Tallinn, Estonia, where artistic freedom holds a great value. I strongly believe a person needs to take time to balance themselves by taking time for creative work and self expression to feel more connected and successful in whatever they do. In Pollock Stuudio we use different techniques to achieve a state of freedom and flow. The main focus is on art classes like drawing and painting for beginners, both for adults and adolescent students. Also, private workshops of self expression take place every now and then, to achieve a better connection with oneself. The name “Pollock Stuudio” is inspired by the style of the American painter Jackson Pollock. The freedom of his work technique resonates well with the freedom of expression in creating style in Pollock Stuudio.​

This all is happening in the supervision of an artist and teacher Nele Sooväli. Nele has studied scenography in Estonian Art Academy and psychology and art teaching in Tallinn University and Universidad de Salamanca. She has been a teacher of self expression and psychology for 7th graders in Haabneeme School, Estonia.​

Join our classes by first contacting through FB Pollock Stuudio messages or writing an e-mail to pollockstuudio@gmail.com. New pop-up workshops are taking place every now and then. Keep yourself posted!​

See you in the class!